وزارت صمت Tag

ثبات در قوانین نقش مهمی در عملکرد مثبت تجاری کشور ایفا کرده و در کنار آن از ایجاد رانت جلوگیری خواهد کرد. وزارت صمت ثبات در قوانین را جزو برنامه های اصلی خود قرار داده است. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران،...

ثبت سفارش، سابقه واردات و تخصیص ارز سه مشکل اصلی واردکنندگان مواد شیمیایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در دولت جدید به رفع این مشکلات توجه ویژه داشته باشد. به گزارش انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، با روی کار آمدن دولت سیزدهم...

در کنار بروکراسی های پیچیده اداری، نظرات سلیقه ای در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، واردکنندگان را سردرگم کرده است. این اتفاق در نهایت به رکود در تولید، افزایش قیمت ها و بیکاری منجر خواهد شد. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد...

نبود منابع ارزی باعث شده تا روند ثبت سفارش ها برای واردات زمان بر شده و واردکنندگان را با مشکل همراه سازد. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، نبود ارز  امروز واردکنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. موضوعی که بخش...

ثبات در قوانین از اصلی ترین ارکان برای توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری محسوب می شود. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران- متاسفانه در سال های اخیر تغییرات ناگهانی قوانین و تصمیمات به لحظه، ضرر های بسیاری را به بخش تولید...

به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران به نقل از اکسپورتنا: صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محدودیت واردات برای کالاها با تعرفه جدید برداشته شده و از این پس تجار و بازرگانان می‌توانند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار...

WhatsApp chat