حل مشکلات گمرکی

حل مشکلات گمرکی

نظر کارشناسی انجمن در خصوص پیشبرد گمرکی بر اساس دستور وزارت امور اقتصاد و دارایی لحاظ می‌شود و از این طریق می‌تواند، ارزش‌گذاری واقعی را انجام دهد.
علاوه بر این انجمن می‌تواند مسائل گمرکی اعضا را از طریق مراجع قانونی مرتبط تحت پیگیری قرار دهد.

WhatsApp chat