مشاوره

مشاوره

انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، شامل یک مرکز مشاوره تخصصی می‌شود که برای بهبود عملکرد شرکت‌ها در مسائل گمرکی، قراردادی و بازرگانی به شرکت‌های واردکننده مشاوره می‌دهد.
این مرکز برای شرکت‌های غیر عضو هم فعال است و بنا به موضوع مشاوره هزینه‌هایی را دریافت می‌کند.

WhatsApp chat