تامین ارز Tag

تقویت خزانه ارزی می تواند به روند تخصیص ارز سرعت بخشیده و توان تولید داخلی را افزایش دهد اما تحقق این موضوع نیازمند اجرای برنامه های موثر و کارشناسی شده خواهد بود. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، تخصیص ارز اصلی ترین...

دولت سیزدهم به ریاست آیت اله ابراهیم رییسی باید بیش از هر زمان دیگری به رفع موانع ارزی پرداخته تا رونق تولید محقق شود. به گزارش انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، با مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات و پیروزی آیت اله ابراهیم رییسی ، اقتصاد...

چند نرخی بودن ارز منشاء فسادهای گسترده و به هم‌ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است، پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات متوقف و منابع مالی این بخش به نیازمندان پرداخت شود. به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران به نقل از...

WhatsApp chat