قوانین و مقررات Tag

ثبات در قوانین نقش مهمی در عملکرد مثبت تجاری کشور ایفا کرده و در کنار آن از ایجاد رانت جلوگیری خواهد کرد. وزارت صمت ثبات در قوانین را جزو برنامه های اصلی خود قرار داده است. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران،...

WhatsApp chat