نشست رنگ ورزین

نشست رنگ ورزین

انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین، نشستی با موضوع بررسی مشکلات گمرکی واردات مواد شیمیایی و رنگ ورزین  (با تاکید بر نحوه ارزش گذاری گمرک) برگزار نمود.

Date
Category
chemical, importation, meeting, seminar
WhatsApp chat