سمینار آموزشی نحوه ارزش گذاری در گمرک

سمینار آموزشی نحوه ارزش گذاری در گمرک

با توجه به مشکلات مکرر اعضای انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران در زمینه “بیش بود ارزش” در گمرک، انجمن اقدام به برگزاری دوره آموزشی یک روزه درباره نحوه ارزش گذاری در گمرک جمهوری اسلامی ایران کرد.

مدرس این دوره جناب آقای مجتبی شیشه چی ها، مدیرکل محترم دفتر تعیین ارزش گمرک بودند که در گمرک مستقیما مسئولیت پرونده های بیش یا کم اظهاری را عهده دار هستند. این دوره  در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شده است و در پایان گواهی حضور در دوره توسط اتاق بازرگانی تهران و انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران به شرکت کنندگان اعطا  شد.

Date
Category
chemical, import
WhatsApp chat