جلسه اتاق فکر

جلسه اتاق فکر

اولین جلسه اتاق فکر  انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران با حضور جمعی از بزرگان این صنف برگزار شد. 

Category
chemical, importation, meeting
WhatsApp chat