لزوم هم صدایی گمرک و بانک مرکزی برای رفع موانع وارداتی

لزوم هم صدایی گمرک و بانک مرکزی برای رفع موانع وارداتی

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم اقتصادی کشور دارای موانع مختلفی است که گاه به صورت رنجیر وار این موانع در کنار هم قرار می گیرند و یا به صورت تلمبار شده ای راه را برای واردات و تجارت خارجی دشوار می کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران،  در این میان یکی از موانع همیشگی بر سر راه واردات کشور، مدیریت واردات به ویژه مدیریت بوروکراسی اداری آن به شمار می آید. از بخش های مهم در بوروکراسی واردات کشور ارتباط و تعامل میان گمرک و بانک مرکزی است، یکی از مهم ترین دغدغه های فعالان اقتصادی موضوع ارزش گذاری می باشد که با توجه به شرایط کنونی کشور ما موضوع بیش بود در ارزش گذاری کالا مواجه هستیم، چراکه هر زمان میان قیمت ارز دولتی و ارز آزاد نوسانی وجود داشته باشد و تفاوت میان ها افزایش پیدا کند، ترخیص کالا در گمرکات با موضوع بیش بود  مواجه می شود، بیش بود یا بیش اظهاری که به آن گران نمایی هم گفته می شود تا زمان تعیین ارزش کالا از سوی دفتر تعیین ارزش گمرک ایران و اعلام آن به بانک های عامل فعالیت های تجاری فعالان اقتصادی با محدودیت رو به رو خواهد بود و یکی از موانع مهم و کلیدی در حوزه ی واردات به شمار می آید. از این رو، در صورت تعامل ساختار مند و دقیق تر گمرک با بانک مرکزی سطح مکاتبات بانک ها با دفتر تعیین ارزش گمرک به یکی از موانع واردات تبدیل نمی شود و مسیر فعالان اقتصادی در هرصه ی تجارت خارجی با همواری رو به رو خواهد بود.

از سوی دیگر یکی دیگر از موانع اداری که با تعامل بانک مرکزی و گمرکات قابل بررسی است، کسر ارزش کرایه ی حمل از طریق بانک ها و کسر هزینه ی تخلیه از دفتر واردات گمرک است. از دیگر موضوعاتی که در بورورکراسی اداری میان گمرک و بانک مرکزی می تواند اهمیت بسیاری داشته باشد و باید مورد توجه قرار گیرد. طولانی بودن پاسخ دهی مکاتبات  میان دو دفتر تعیین ارزش گمرک و بانک مرکزی است. با این حال، مشکلات عنوان شده و موانع دیگر واردات در مسیر گمرک و بانک های عامل، موانع و مشکلات لاینحلی به شمار نمی آیند اما حل آن ها نیازمند نگاه دقیق و کارشناسی از سوی دو نهاد یعنی اداره ی گمرک کشور و بانک مرکزی به عنوان متولی بانک ها عامل کشور است که لزوم همکاری و تعامل بیشتر گمرک و بانک مرکزی برای ساده تر شدن مسیر واردات طلب می کند.

انتهای پیام/WhatsApp chat