قیمت ۱۲۵ دلار نقطه ی مقاومت بعدی قیمت نفت

قیمت ۱۲۵ دلار نقطه ی مقاومت بعدی قیمت نفت

تحلیل های متعددی در خصوص افزایش قیمت نفت طی روز های گذشته ارائه شده و تحلیل هایی که بر اساس رویکرد های سیاسی و اقتصادی در تلاش برای پیش بینی روند افزایشی قیمت نفت هستند. برخی از این تحلیل ها نقطه ی اتکای خود را بر روی تحولات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه میان یمن و جبهه ائتلاف و همچنین بحران روسیه و اکراین نهادند، موضوعاتی که در مقاطع کوتاه زمانی عوامل موثری بر روند افزایشی و نوسان قیمت نفت به شمار می آیند، اما دور نمای روند افزایشی قیمت نفت به گونه ای است که رسیدن به قیمت ۹۰ دلار در هر بشکه نشان دهنده ی این موضوع است که روند افزایشی قیمت نفت در ابتدای خط روند صعودی خود قرار دارد و این موضوع به دلایل مهمتری گره خورده است.
توجه به گزارش های اخیر در خصوص ظرفیت مازاد اوپک چرایی شکل گیری این خط روند صعودی را بهتر نشان می دهد، بر اساس این گزارش ها، ظرفیت مازاد اوپک رو به کاهش است و جی پی مورگان، طی گزارشی هشدار داده که ظرفیت تولید اضافی اوپک به ۴ درصد از کل ظرفیت خود در ۳ ماهه ی آخر سال کاهش یافته است، از سوی دیگر گزارش آژانس بین المللی انرژی هم حاوی نگرانی های جدی در خصوص ظرفیت مازاد اوپک است که رشد تقاضای نفت به عنوان یکی از اصلی ترین نگرانی های این نهاد بین المللی مطرح شده که با وجود سطح پایین ذخایر نفت و کاهش ظرفیت اضافی اهمیت بیشتری پیدا می یابد. بر این اساس می توان نقطه ی مقاومت قیمت نفت را در ۱۲۵ دلار متصور شد.
اما چرایی این موضوع را باید در خود چرخه ی صنعت نفت جستجو کرد، ذخایر نفت در حال کاهش است، ظرفیت مازاد کمتر شده و این در ادامه ی روند کاهش سرمایه گذاری در حوزه ی نفت می باشد، بسیاری بر این باورند که کاهش سرمایه گذاری در این حوزه یکی از مشکلات پیش روی بازار نفت در سال جاری است که نوسان شدید قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت. همان طور که گفته شد افزایش تقاضای نفت در بازار جهانی بمب ساعاتی است که حرکت عقربه هایش مدتی است شروع شده و بازگشت به میزان تقاضای نفت در روز های قبل از همه گیری شاید خوش بینانه ترین حالت ممکن باشد چرا که بر اساس گزارش ها و پیش بینی های صورت گرفته تقاضای نفت در سال ۲۰۲۲ بیشتر از تقاضای نفت قبل از همه گیری کوید ۱۹ در جهان خواهد بود و با توجه به پتانسیل های موجود، ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت، تازه آغاز این روند صعودی است.WhatsApp chat