فعالیت شعب و کارکنان بانک در این یک هفته تعطیلی دولت چگونه است؟

فعالیت شعب و کارکنان بانک در این یک هفته تعطیلی دولت چگونه است؟

به گزارش انجمن واردکنندگان مواد شیمایی استان تهران به نقل از خبرگزاری مهر: علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی عنوان کرد: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مراجع ذیربط، در خصوص نحوه فعالیت شعب و کارکنان بانک‌ها در مناطق قرمز از امروز ۸ آبان ماه به مدت یک هفته قوانینی وضع خواهد شد که بر اساس آن، در شهرهای تک شعبه‌ای فعالیت پرسنل به صورت ۱۰۰ درصد است؛ ضمن اینکه در سایر شهرهای مناطق قرمز ۵۰ درصد شعب با ۱۰۰ درصد پرسنل خود فعالیت خواهند داشت.
در مناطق نارنجی فعالیت کارکنان بانک تمام شعب با دوسوم پرسنل و مناطق زرد تمام شعب با صد درصد پرسنل خواهد بود. از مشتریان بانک‌ها نیز تقاضا می‌شود تا جایی که امکان دارد از خدمات غیرحضوری استفاده کنند و از مراجعه به شعب خودداری کنند.WhatsApp chat