سهم بسزای بخش پایین‌دستی پتروشیمی در اقتصاد

سهم بسزای بخش پایین‌دستی پتروشیمی در اقتصاد

به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران  به نقل از شیمی نیوز: موسی احمدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با وجود اینکه صنعت پتروشیمی کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته، باز هم هیچ یک از محدودیت‌ها نتوانسته این صنعت را از رشد باز دارد.
صنعت پتروشیمی بخش به سزا و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارد به همین دلیل باید برای آن برنامه ریزی کرد و زمان لازم را برای اجرا برنامه‌های این بخش گذاشت. بخش پایین دستی پتروشیمی نقش مهمی در رشد اقتصاد کشور دارد.
هم چنین در ادامه نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پتروشیمی یک منبع درآمدی بزرگ برای ایران است به طوری‌که بیشترین صادرات غیرنفتی کشور را به این بخش تخصیص داده شده است.WhatsApp chat