سقوط اقتصاد فرانسه با شروع موج دوم کرونا

سقوط اقتصاد فرانسه با شروع موج دوم کرونا

به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران به نقل از خبرگزاری مهر: برونو لو ماریه، وزیر مالی کشور فرانسه در مصاحبه با خبرگزاری اینتر فرانسه عنوان کرد: فعالیت‌های اقتصادی فرانسه با قرنطینه سراسری یک ماهه به منظور مقابله با موج دوم شیوع ویروس کرونا حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. وی در ادامه عنوان کرد: قرنطینه موج اول این ویروس مرگبار حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور را کاهش داد در حالی که این بار به دلیل آماده بودن ارگان‌ها و نهادها تنها ۱۰ درصد کاهش داشته است. در سال آینده اقتصاد کشور حدود ۶ درصد رشد خواهد داشت.
قرار بر این شده تا یک برنامه کمک مالی برای شرکت‌ها داشته باشیم که این برنامه کمک مالی برای دولت ۱.۶ میلیارد یورو در هر ماه خرج بر می‌دارد.WhatsApp chat