سخنگوی دولت گفت: آب، برق و گاز برای خانوار‌های کم‌مصرف که مطالعات ما نشان می‌دهد در دهک‌های پایین اقتصادی هستند، رایگان شد.

سخنگوی دولت گفت: آب، برق و گاز برای خانوار‌های کم‌مصرف که مطالعات ما نشان می‌دهد در دهک‌های پایین اقتصادی هستند، رایگان شد.

به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران به نقل از تسنیم:علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیئت دولت و در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: تصمیمات مهمی در زمینه اصلاح الگوی مصرف اتخاذ شده است. آب، برق و گاز برای خانوار‌های کم‌مصرف که مطالعات ما نشان می‌دهد در دهک‌های پایین اقتصادی هستند، رایگان شد.

وی افزود: حدود ۳۰ میلیون نفر مشمول این طرح خواهند شد.WhatsApp chat