خریدار یا فروشنده، مسئله ارز است

خریدار یا فروشنده، مسئله ارز است

به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران به نقل از «صنعت کار»، این میان واردکنندگان مواد اولیه شیمیایی نیز در بحث تخصیص ارز با مشکلاتی همراه شده اند که شاید راهکار اصلی برای حل ان تغییر روش بانک مرکزی باشد.

به هر حال بازار ارز در سال گذشته با نوسانات بسیاری همراه بود که به تازگی با آغاز با شروع دوباره مذاکرات در وین با کاهش نرخ ارز به سمت ثبات و تعادل در حرکت است. درواقع می توان گفت بانک مرکزی به تازگی و با پشت سر گذاشتن آشفتگی های ارز به مسیر اصلی خود بازگشته است.

درکنار این موضوع با دستیابی به نتایج مثبت در مذاکرات می توان به بازگشت ارزهای بلوکه شده نیز امیدوار بود که میزان ذخیره ارزی کشور را افزایش خواهد داد.

اما در این میان زمان بر شدن تخصیص ارز به واردکنندگان مشکلاتی را به همراه داشته است. در این باره هدیه بهرام پور عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، به «صنعت کار» گفت: یافتن راهکاری برای حل مشکلات ارزی کشور در شرایط فعلی دشوار و موضوعی گسترده است، اما شاید در حال حاضر بهترین تصمیم آن باشد که تخصیص ارز را مستقیم به واردکننده واگذار کنند.

بهرام پور تصریح کرد: درواقع شاید بهتر باشد پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کمیته ارزی در انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی تشکیل و تعامل با بانک مرکزی را آغاز کند. در حال حاضر شرایط به صورتی نیست که بخواهیم پیشنهاد جدید ارائه دهیم باید تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات وین منتظر ماند.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، برای حل این موضوع دربرهه زمان فعلی ۲  راهکار وجود دارد، اول آنکه بانک مرکزی انجمن را به عنوان یک نهاد قبول کرده و ارز را در اختیار انجمن قرار دهد. اما در راهکار دوم می تواند ارز را به جای فروشنده به خریدار اختصاص دهد.

بهرام پور در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ما به عنوان واردکننده فاکتور را به بانک مرکزی برده و آنها براساس آن ارز را به مشتری می دهند، اما در این میان شاهد صرف زمانی ۱  ماهه هستیم که در این مدت قیمت کالا افزایش پیدا می کند اما در آن سوی ماجرا فروشنده ترجیح می دهد ارز را با نرخ زمان فاکتور محاسبه کند.

به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران به نقل از صنعت کار، حل مشکلات ارزی واردکنندگان نیازمند تعامل هرچه بیشتر تشکل ها با بانک مرکزی است. البته همان طور که اشاره شد تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید از راهکارهای کوتاه مدت استفاده کرد تا پس از برگزاری آن و روی کار آمدن دولت جدید سیاست های بانک مرکزی  مشخص شود.WhatsApp chat