افتخاری زرین برای گروه صنعتی معدنی زرین

افتخاری زرین برای گروه صنعتی معدنی زرین

به گزارش انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران; شرکت دانش بنیان زرین شیمی گستر خاورمیانه، یکی از شرکت های گروه صنعتی و معدنی زرین، در سال جهش تولید موفق به اخذ اولین گواهی استاندارد محصول COP در کل کشور برای محصولات دانش بنیان گردید.

این گواهی برای محصول دانش بنیان پتاسیم اکتیل هیدروکسامات، کلکتور پرعیارسازی کانی های اکسیدی و ترکیبی مس صادر شده است.

لازم به ذکر است این گواهی پس از ارزیابی در اداره استاندارد زنجان و ارزیابی نهایی سازمان مرکزی استاندارد و همچنین تایید معاونت علمی ریاست جمهوری، به محصولات شرکت های دانش بنیان صادر می شود.

این گواهی اولین استاندارد صادر شده در سال ۱۳۹۹ از طرف سازمان استاندارد و معاونت علمی ریاست جمهوری در سال جهش تولید می باشد.WhatsApp chat