آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران برگزار می شود.

از اعضای محترم انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران به شماره ثبت ۴۸۳۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۹۵۸۷۰ دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۰ ساعت ۱۸الی ۲۰ در محل سالن زرین هتل پارسیان آزادی واقع در بزرگراه شهید چمران تقاطع یادگار امام (ره) به کد پستی ۱۹۹۷۶۷۳۷۸۳ برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
  • استماع گزارش مالی خزانه دار برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
  • استماع گزارش بازرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
  • تصویب گزارش عملکرد و مالی هئیت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
  • تصویب تراز سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
  • تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار


WhatsApp chat