صنعت پتروشیمی Tag

مواد شیمیایی حاصل از نفت از سال 1942 به بعد با نام پتروشیمی دامنه وسیعی پیدا کرده، به گونه ای که امروزه به یکی از صنایع مهم در جهان بدل شده است. در این میان، ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ نفت اپک که...

WhatsApp chat