اورژانس واردات

اورژانس واردات

یکی از خدماتی که توسط انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران به اعضای انجمن و دیگر واردکنندگان انجام می‌دهد این است که مشکلات ایجاد شده در سازمان‌های مربوط را رسیدگی می‌کند.
اعضای انجمن حق دارند در صورت بروز هر گونه مشکل و مانعی به دبیرخانه انجمن مراجعه کنند و خواهان رسیدگی به مشکلات باشند.
انجمن نیز این مشکلات را از طریق شورای گفت‌وگو و کمیسیون‌های مربوط در اتاق بازرگانی بازتاب خواهد داد و در راستای حل آنها عمل خواهد کرد.
همچنین نامه نگاری مستقیم انجمن با مسئولین مربوط نیز در این راستا انجام خواهد شد که بدون شک در حل مشکلات قدمی ضروری و کارآمد است.

WhatsApp chat