واردکنندگان Tag

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، سال 99  با وجود تشدید تحریم ها و شیوع کرونا سال سختی برای واردکنندگان بود. از سویی دیگر تشدید تحریم ها توانست بر خزانه ارزی اثر گذار شود، اتفاقی که در تخصیص ارز واردکنندگان را...

تامین موارد اولیه برای صنایع مشکلی حیاتی محسوب می شود درنتیجه دولت جدید باید توجه ویژه به حوزه واردت مواد اولیه داشته باشد. به گزارش روابط عمومی انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران، واردکنندگان در سال های اخیر با گلوگاه های مختلفی در حوزه وزارت...

به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران  به نقل از تسنیم، همزمان با افزایش انتقادات مجلسی‌ها درباره عدم اجرایی شدن صادرات در مقابل واردات مطابق با ابلاغیه شماره 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،‌ سامانه جامع تجارت، دسترسی واردکنندگان به ارز صادراتی را برای استفاده...

WhatsApp chat