واردات در مقابل صادرات Tag

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تصمیم گیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای صادرکنندگان دارای ایفای تعهد ارزی در سال 97 خبر داد و گفت: صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال 97 اجازه واردات در مقابل صادرات یافتند. به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان...

رئیس مجمع عالی واردات با اعتراض به روند کنونی و محدودیت‌های واردات در مقابل صادرات تاکید کرد: نیاز جامعه با حرف مرتفع نمی‌شود و هر زمان که مسیرهای قانونی برای تامین نیازهای وارداتی مردم بسته شود، قاچاق رونق می‌گیرد. به گزارش انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی...

WhatsApp chat