دولت سیزدهم Tag

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، سال 99  با وجود تشدید تحریم ها و شیوع کرونا سال سختی برای واردکنندگان بود. از سویی دیگر تشدید تحریم ها توانست بر خزانه ارزی اثر گذار شود، اتفاقی که در تخصیص ارز واردکنندگان را...

WhatsApp chat