تخصیص ارز Tag

نوسانات نرخ ارز باعث شده بسیاری از خریداران دست نگه داشته و منتظر ثبات قیمت باشند، اما چنین اتفاقی قدرت برنامه ریزی از واردکننده را سلب کرده است.به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، واردات مواد اولیه وابستگی مستقیم به ارز دارد....

ثبت سفارش، سابقه واردات و تخصیص ارز سه مشکل اصلی واردکنندگان مواد شیمیایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در دولت جدید به رفع این مشکلات توجه ویژه داشته باشد. به گزارش انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، با روی کار آمدن دولت سیزدهم...

تقویت خزانه ارزی می تواند به روند تخصیص ارز سرعت بخشیده و توان تولید داخلی را افزایش دهد اما تحقق این موضوع نیازمند اجرای برنامه های موثر و کارشناسی شده خواهد بود. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، تخصیص ارز اصلی ترین...

حواله کد رهگیر برای ترخیص کالا از گمرک مشکلی است که این‌ روزها واردکنندگان مواد شیمیایی با آن مواجه اند. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، برخی قوانین و بروکراسی های اداری در گمرک واردکنندگان در حوزه های مختلف از حمله واردکنندگان...

تامین موارد اولیه برای صنایع مشکلی حیاتی محسوب می شود درنتیجه دولت جدید باید توجه ویژه به حوزه واردت مواد اولیه داشته باشد. به گزارش روابط عمومی انجمن وارد کنندگان مواد شیمیایی استان تهران، واردکنندگان در سال های اخیر با گلوگاه های مختلفی در حوزه وزارت...

تخصیص ارز یکی از اصلی ترین مشکلاتی است که واردکنندگان در بخش های مختلف با آن مواجه هستند. این در حالی است که رفع تحریم ها و افزایش صادرات می تواند در حل این مشکل اثر گذار باشد. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی...

WhatsApp chat