لگالایز

لگالایز

برخی از سازمان‌های داخلی گواهی‌های ثبت شده در سفارت ایران برای کالاهای وارداتی را لازم می‌دانند.
اما در شرایط تحریم متقاعد کردن شرکت تولید‌کننده برای حضور در سفارت ایران کاری دشوار است.
از این رو انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران توافقی را با وزارت امور خارجه به امضا رسانده است که طی آن وزارت امور خارجه از طریق سیستم داخلی خود صحت و سقم مدارک را تایید می‌کند و دیگر نیازی به حضور آن شرکت در سفارت ایران وجود ندارد.

WhatsApp chat