دولت جدید گره کور ارزی را باز کند

دولت جدید گره کور ارزی را باز کند

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران، سال ۹۹  با وجود تشدید تحریم ها و شیوع کرونا سال سختی برای واردکنندگان بود. از سویی دیگر تشدید تحریم ها توانست بر خزانه ارزی اثر گذار شود، اتفاقی که در تخصیص ارز واردکنندگان را با مشکل همراه کرد.

اما با آغاز سال ۱۴۰۰، واردکنندگان و به طور کلی فعالان حوزه صنعت به دو رویداد مهم سیاسی یعنی مذاکرات وین و انتخابات ریاست جمهوری چشم دوختند تا با دستیابی به نتیجه در هر دو مورد شاید حل مشکلات و بازگشت رونق به بدنه اقتصادی باشند که در سال های اخیر کجدار مریز خود را به جایی که امروز قرار دارد رسانده است.

وضع تحریم و کاهش ارتباط با بازارهای جهانی توانست فعالیت های اقتصادی را روز به روز دشوار کند. واردکنندگان برای واردات مواد اولیه نیازمند رایزنی بیشتر با طرف های خارجی بوده و برای پرداخت های دلاری باید هزینه بیشتری را صرف کنند.

اما با گذشت ۴  ماه از سال ۱۴۰۰، همچنان مشکلات پابرجاست و بیش از پیش واحدهای صنعتی و واردکنندگان به سوی توقف فعالیت می روند. با مشخص شدن نتیجه انتخابات سیزدهمین دوره از ریاست جمهوری امروز اقتصاد به دولت جدید چشم دوخته است تا با شروع به کار رسمی راهکارهای اساسی برای درمان این بیماری که به جان اقتصاد افتاده پیدا به به کار گرفته شود.

حل مشکلات ارزی واردکنندگان از اصلی ترین مسائلی است که در ادامه می تواند بر مسائل بسیار دیگری تاثیر داشته باشد. با تامین به موقع ارز علاوه بر کاهش هزینه های ناشی از تغییرات نرخ دلار، می توان شاهد تامین نیاز واحدهای تولیدی بود که به تحقق شعار جهش تولید ختم می شود.

امروز واردکنندگان به دلیل مشکلات موجود در بانک مرکزی مجبور به پرداخت کامل پول به بانک هستند تا محصول وارداتی از گمرک ترخیص شود اما در مقابل پرداخت از سوی مشتری ( عموما واحد تولید) به صورت زمان دار انجام می شود. تکرار چنین اتفاقی در نهایت منجر به کاهش نقدینگی و قدرت واردات می شود و که  باز هم سر این پیکان به سوی تولید نشانه می رود.

حل مشکلات ارزی مهمترین بحثی است که دولت جدید باید توجه ویژه به آن داشته باشد. به هر میزان قوانین حمایت وضع و تشکل و ها و انجمن ها نگاهی حمایتی به بخش های صنعتی داشته باشند اما تا زمانی که خزانه ارزی با کمبود مواجه باشد این مشکل بر دور تکرار خواهد بود و هر بار یک یا چند واحد تولیدی را از مدار فعالیت خارج می کند.

ضرورت دارد بیش از هر زمان دیگری دولت جدید سیاست های ارزی خود نسبت به واردکنندگان تغییر دهد و سرعت تخصیص ارز بیشتر شده و بروکراسی های اضافی حذف شود تا بار دیگر صنعت شاهد رونق باشد.WhatsApp chat